Vores passion er at få…..

Udfordrede børn og unge ud i naturen

NaturCompagniet arrangerer kursus og støttegrupper i naturen for udfordrede børn og unge. Aktiviteter og opgaver er tilrettelagt sådan, at de giver succesoplevelser både hos den enkelte og for gruppen. Vi skaber de pædagogiske rammer og et frirum i naturen, der skal bidrage til at børn og unge får en række positive oplevelser. Hvor de er afslappede, opmærksomme og engagerede. Tre – fire dage med gentagelse, tryghed, fordybelse, leg, utrolighed og autencitet i et anerledes rum! NaturCompagniet stiller alt udstyr til rådighed, ligesom en NaturGuide deltager gratis på turen!

Hike Esrum
Hvordan
Succesoplevelser

Succesoplevelserne intensiveres ved en bearbejdning af alle indtrykkene, hvor deltagerne motiveres til at reflektere og give udtryk for, hvad de gjorde, tænkte og følte under opgaverne og opholdet i naturen. Bevidsthed om handlinger, tanker og følelser er vigtige for en generalisering og overføring til deltagernes hverdag og vante miljø samt udvikling af nye indsigter om sig selv og andre.

In Case of Fire
Hvorfor
Vitamin N – N for natur

Naturen er den ultimative udbyder af eventyr, magi og utrolighed. Med kærlige små skub, skaber NaturCompagniet kontakt mellem børn/unge og naturen, så de kan genetablere deres nysgerrighed, leg og kreativitet og danne grundlag for fællesskaber, fordybelse og indlæringsevne. Forskningen viser at natur er godt for alle børn/unge – men især har den en stor positiv effekt for de sårbare. Så det er dér vi starter!

BadeSus
Vi leverer
Utrolighed

Alt udstyr stilles til rådighed af NaturCompagniet– rygsække, telte, soveposer, liggeunderlag, etc. – til ophold og opgaver i naturen. Ligesom der gratis deltager en erfaren naturvejleder, som guider de unge og hjælper dem med at slå telte op, samle brænde, lave bål, vandringer i naturen, træklatring, kajak, og meget mere….

125

KOPPER KAKAO

253

SANDWICH

72

TILFREDSE DELTAGERE

25

SOVEPOSER

Hvad arbejder vi med?

Læs om vores aktiviteter

Vi vil give børn og unge friluftsmuligheder, som er lokkende, farverige og appellerer til deres frihedstrang, skaberlyst og opdagelsesglæde – væk fra det der har negativ indflydelse på dem! Naturen er med til at skabe nogle trygge og rolige rammer for de unge. Foran bålet, lyden fra bølgerne eller vindens susen i trætoppene bringer de unge i en tilstand, hvor det er lettere at være menneske, på højde med livets udfordringer og muligheder.

Uden computer og fjernsyn

Der sker noget med de unge, som tager på friluftstur med NaturCompagniet. De erfarer, at man sagtens kan klare sig uden computer, fjernsynet eller mobiltelefon. De finder i stedet på andre ting i naturen, som udvikler dem personligt. Gennem oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår de unge færdigheder og tilegner sig kundskaber, der medfører kropslig og almen udvikling!

Et citat fra én af de unge

``Jeg har prøvet at sidde bålvagt i en bivuak en stjernekold januar-nat ude i skoven! Blev vækket med en kop the af hende, der havde vagten før mig! Jeg lyttede til vinteruglen, som loddede dybden i granskoven og så månen blive spiddet på en grantop. Jeg havde et par timer for mig selv og mine tanker i tavshed og stilhed, mens jeg roligt holdt bålet ved lige. Efter et par timer, vækkede jeg næste kammerat til bålvagt men en kop varm kakao, og krøb ned i posen igenefter en lille tur bag det nærmeste træ :-)``

Brug et kamera

Ved at tage billeder I naturen – af et træ, en blomst, en solnedgang – øges opmærksomheden omkring præcis den genstand man har fokus på. Leg med kompositionen, lyset og vinklen. Når du senere viser dine optagelser for gruppen, vil du opleve, at der opstår nye detaljer, reflektioner, farver og elementer af skønhed.

Optag din egen film

En film, med en scene, som du selv vælger. En location, hvor du er tryg, oplever ro, nærvær og fordybelse, behagelige dufte og lyde. Her skal du bruge dine sanser – opøvet fra øvelsen dagen forinden. Filmen indspilles for dit indre blik – og bliver til en scene med en masse positive indtryk, du altid kan vende tilbage til og afspille, når behovet melder sig i hverdagen: ked af det, deprimeret, stresset, mobbet, eksamenspres, etc.

Lær os at kende

Introduktion af os

Egentlig gør vi bare det vi holder aller mest af. Nemlig udlever vores kæmpe passion for naturen. Vi har alle erfaret at livet i naturen tilbyder en mangfoldighed af måder at være menneske på, som påkalder og udvikler vores menneskelige evner, og som på denne måde rummer grundlæggende pejlemærker og pædagogiske potentialer. Vi glæder os til at dele disse oplevelser med dig/Jer!

team_image
Projektchef

Chris

team_image
Psykoterapeut

Andrea

team_image
Terapihundene

Sofus og Skipper

team_image
Naturguider

Hvor dygtige er vi?

Erfaring med Outdoor0

Evne til at skabe utrolighed0

Tilfredse deltagere0

VORES BLOG

DE SENESTE POSTS

På vores blog beskriver vi de aktiviteter vi har afholdt i naturen, som inspiration til vores nye deltagere. Endvidere gør vi meget ud af at fortælle om de seneste “findnings” inden for international forskning omkring den positive effekt det har på børn og unge at opholde sig i naturen. Derfor er den del af vores posts på engelsk, da der endnu ikke eksisterer særlig meget materiale inden for dette område i Danmark. Men vi antager, at der ikke er stor forskel på en dansk, norsk, tysk, engelsk eller amerikansk ung, der er udfordret af den accelererende kultur! Så med den viden der eksisterer, er det bare om at komme “outdoor” – det er alt for omkostningsfuldt at vente på dansk evidens! Men du kan jo blive bekræftet og inspireret af vores fotos på flickr.

 • DrengeKanoSus

  Health Benefits of Nature

  Scientific reasons you should be spending more time outside. Nature offers one of the most reliable boosts to your mental and physical well-being. Here are just a few pot...

 • Hike Esrum

  Positive sammenhænge mellem sårbare unge og natur

  Gennem de to år vi har drevet NaturCompagniet, har vi kunne iagttage en lang række fordele og udviklingsmuligheder, der er forbundet med at de sårbare unge opholder si...

 • GuleMob

  Udfordrede unge nyder godt af naturen

  Region Syddanmark udbyder med stor succes naturvejledning til borgere i psykiatrien. I naturen træder sygdomme i baggrunden for at lade de unge komme til og finde sig se...

 • Blus

  Innovationsprojekt i 7. Klasse

  NaturCompagniet deltager i et innovationsprojekt, hvor 7. klasse elever får til opgave, at pege på nye  sociale løsninger. Løsninger, der især har fokus på de udf...

 • ÅsenSkilt

  Uddannelse af NaturGuider

  NaturCompagniet vil uddanne NaturGuider (ungdomsledere / naturpædagoger) til, at hjælpe os med at lede grupper af unge i naturen. Vi vil lære de kommende guider pædag...

 • SteriPen

  Vitamin N – N for Natur

  Tænk, hvis der fandtes en behandling eller vitaminpille, som kunne afhjælpe stress og psykiske lidelser helt uden medicin og bivirkninger. Tænk, hvis behandlingen elle...

Vi ser frem til at høre fra dig

Kontakt os

Vi glæder os til, at I bliver de næste deltagere på en af vores mange aktiviteter i NaturCompagniet. Skriv eller ring til os, så vi kan arrangere et møde og gennemgå hvilke aktiviteter, der vil være bedst egnet til din gruppe af børn/unge.

 

Mail: info@naturcompagniet.dk      Tel: 6014 4175

Hvad kan naturen?

I naturen trives deltagerne ved at der er ”højt til loftet”, ro, naturoplevelser og gode “samtalerum”. De får lettere ved at kommunikere, samarbejde, udvikle relationer og koncentrere sig. De unge vokser ved at opleve uforudsigeligheder, trodse vejrguderne, naturens omskiftelighed og overvinde besværligheder. De unge udfordres også fysisk: bevægelse i terrænet, krav om koncentration, høj grad af motivation for bevægelse, sansemotorik påvirkninger og oplevelse af flow.

Deltagerne kan se og forstå kravene til handling i samarbejde, ansvarlighed og afhængighed af hinandens indsats. De unge oplever mestring da opgaverne er tydelige og meningsfulde samt autentiske. De udvikler handlekompetencer, oplever succes og får selvtillid.

PigeModvind