Blog

FotorCreated

Resultater med NaturCompagniet

Da vi startede NaturCompaniet, byggede mange af vores idéer på international forskning og litteratur, om den effekt naturen har på børn og unge med psykiske lidelser. Efter nu at have gennemført mange støttegrupper i naturen, kan vi se, at det virker langt bedre end vi havde forestillet os. Fordelene for de sårbare unge ved at være opholde sig i naturen med NaturCompagniet er mange, her er nogle af dem: 24/7 sammen med behandler I støttegrupperne deltager en psykolog...

46
TipiTræning

“Træningslejr” i naturen

Ét fælles træk ved de mange støttegrupper af børn og unge vi er sammen med i naturen er, at de kun har meget lidt kendskab til de basale færdigheder, der skal til for at opholde sig i ”vildmarken” i flere dage.  Og netop dét, at kunne færdes i naturen over en længere periode er en afgørende forudsætning for, at opleve alt det naturen kan tilbyde, og ikke mindst bidrage til! Ro, fordybelse, forbedret koncentrationsevne, nærvær, stimulering af...

46
LastChild

Det sidste barn i skoven

Begrebet “det sidste barn i skoven” dækker over den amerikanske journalists Richard Louvs kontroversielle bog” Last Child in the Woods”, der vakte opsigt, da den blev udgivet i USA. Hans mission er at gøre opmærksom på den trussel, han ser, hvis børn verden over ikke kommer ud i naturen. 150.000 danske børn er aldrig i naturen Danmarks Naturfredningsforening (DN) har tidligere lavet en kæmpeundersøgelse af problemet og interviewet tre generationer om deres brug af naturen. Undesøgelsen viste, at 150.000 børn aldrig...

46
Kamera

Dokumentation for effekt

Danske børn er rykket indendørs gennem de sidste 20 år. Faktisk er der kun halvt så mange i friluftslivet, end da deres forældre var børn. De negative effekter ved væsentlig mindre tid i naturen er mange, bl.a.: Fedmeraten er fordoblet, børn og unges mangel på D-vitamin er langt mere alvorlig en hidtil antaget, ensomhed er et voksende problem ligesom koncentrationsproblemer. Studier viser, at tid i naturen hjælper børn med at udvide deres forestillingsevne, kreativitet, sanseapparat, fællesskabsfølelse,...

36
Fuglekasser

Monitorering af Unges Livsstil og Dagligdag

Den sidste MULD-rapport (Monitorering af Unges Livsstil og Dagligdag) satte tal på de 16-20-åriges sundhedsadfærd i 2008. 1539 unge havde svaret på spørgsmål om deres livsstil og dagligdag, herunder tobak, alkohol, stoffer og fysisk aktivitet. Rapporten indgik i de såkaldte MULD-undersøgelser, der har fulgt udviklingen i unges livsstil siden 2000. Rapporten viste, at alkohol fortsat spillede en markant rolle i de unges liv, både blandt drenge og piger. 94% af de unge drak alkohol, og hele 73% havde inden...

38
TændeBål

Kun hvert fjerde barn kommer dagligt i naturen

Sommeren er varm, solen skinner, men det er færre end hvert fjerde danske barn, der dagligt har været ude i naturen i sommerhalvåret, viser en ny undersøgelse. Det er færre end for tre år siden, viser ny undersøgelse. Bekymrende udvikling, fastslår naturvejleder. Faktisk er kun 23 procent, eller færre end hvert fjerde barn, dagligt ude og lege i naturen, og kun lidt over hvert tredje er i naturen flere gange om ugen – og det er...

38
KæpHeste

Børn lider af naturmangel

Sundhedspædagogik ved DPU Aarhus Universitet i samarbejde med forsker Karen Wistoft, viser, at et tættere naturforhold gør børn klogere på mad og natur, giver større lyst til at lære og styrker børns mentale og fysiske sundhedtilstand. Undervisning i naturen og viden om, hvor maden kommer fra, er med andre ord afgørende faktorer for børns udvikling.   Wistoft udtaler: »Mange børn og unge har i dag slet intet forhold til naturen. De tror, kyllingerne kommer fra fryseren, og...

38
Svampe

Hvorfor virker NaturCompagniet?

God plads, frisk luft og masser af lys, mindre støj og stress, færre sygedage, bedre motorik, bedre koncentration, stimulering af kreativiteten, færre konflikter, mere hensynsfuldhed og lydhørhed overfor hinanden. Der er ingen tvivl om, at plads er en vigtig faktor, når der tales om trivsel for psykisk sårbare børn og unge. Uderummet byder på ”højt til loftet” og lyden kastes ikke rundt mellem væggene, som i skolen og hjemmet. De unge får også bedre mulighed for,...

33
SøUng

Hvad kan naturen da?

NaturCompagniet benytter naturen pædagogisk og psykologisk i forhold til børn og unge med psykiske udfordringer, og skaber et rum for samvær og terapi. I naturen trives deltagerne ved at der er ”højt til loftet”, ro, naturoplevelser og gode samtale”rum”. De får lettere ved at kommunikere, samarbejde, udvikle relationer og koncentrere sig. Deltagerne vokser ved at opleve uforudsigeligheder, trodse vejrguderne, naturens omskiftelighed og overvinde besværligheder.De unge udfordres fysisk: bevægelse i terrænet, krav om koncentration, høj grad af...

31
Reol

Litteratur til inspiration

Her finder du fire titler på bøger om friluftslivets pædagogik, som blandt andet har inspireret NaturCompagniet til at arrangere støttegrupper og succesoplevelser for sårbare børn og unge i naturen. Friluftsliv – natur, samfund og pædagogik Bogens intentioner er at vise den mangfoldighed af muligheder, som natur og friluftsliv kan rumme, og samtidig ønsker vi at rejse pædagogiske og didaktiske diskussioner om brugen af natur og formidlingen af friluftsliv. Målet er at stimulere til en professionel og refleksiv tilgang...

25