SteriPen

Vitamin N – N for Natur

Tænk, hvis der fandtes en behandling eller vitaminpille, som kunne afhjælpe stress og psykiske lidelser helt uden medicin og bivirkninger. Tænk, hvis behandlingen eller pillen var let tilgængelig, og tænk hvis den var gratis. Den findes. Den hedder naturen!

Tilbage til naturen

Mennesker i alle aldre egner sig ikke til byliv eller at sidde stille en hel dag på skolebænken eller på kontor, og så igen om aftenen foran fjernsynet eller computeren. Det ligger langt fra de naturmiljøer, som vi mennesker instinktivt har foretrukket siden stenaldermanden stod op i tidernes morgen.

Studier af hjernen udført af amerikanske miljøpsykologer (bl.a. Rachel og Stephen Kaplan) og svenske hjerneforskere viser, at ophold i naturen kan modvirke stress og andre psykiske lidelser.

To former for opmærksomhed

Forklaringen finder vi i hjernen. Den menneskelige hjerne har to grundlæggende måder at tænke på. To måder at være opmærksom på. Den ene af hjernens opmærksomhedsformer er den fokuserede opmærksomhed, og den anden er den spontane opmærksomhed.

Når vi eksempelvis løser en arbejdsopgave, anvender vi den fokuserede opmærksomhed, mens vi anvender den spontane opmærksomhed, når vi er afslappede og åbne. Begge former for hjerneaktivitet er således vigtige. Den ene giver os evnen til at læse, regne og læse konkrete problemer, mens den anden giver os overblik, kreativitet og evnen til at forstå større sammenhænge. Man kan sammenligne det med speederen og bremsen i en bil. Vi har brug for begge dele for at fungere optimalt.

Livet i dagligdagen stresser os, fordi vi konstant bliver bombarderet med indtryk. Det betyder, at vi kontinuerligt anvender den fokuserede opmærksomhed, fordi vi skal forholde os til alle de indtryk som kastes imod os i form af trafik, reklameskilte, tikkende sms og e-mails, like eller unlike på Facebook, etc. Det fokuserede opmærksomhed koster en masse energi, og hvis den ikke får lov til at slappe af, kan man få det, som Kaplan kalder ”en mental udmattelse”. Det kan komme til udtryk som bl.a. hukommelsesproblemer, søvnbesvær, negative følelsesudbrud, tunnelsyn og manglende empati.

Naturen som værktøj og vitamin

Amerikansk forskning har vist, at hjernen kan trænes til igen at lære at overskue de indtryk den mødes med. Det kræver, at man vænner hjernen til også at arbejde i den spontane opmærksomhed.

Det gælder altså om at finde en situation og ”et rum” , hvor man kan koble den fokuserede opmærksomhed af og anvende meget spontan opmærksomhed. Det er præcis hvad, der sker i naturen.

Når vi sidder ved bålet sammen med de sårbare unge, med kig til stjernerne og ser gæssene lande på den stille skovsø, mødes vi ganske vist også af information i form af mange forskellige sanseindtryk, men det er informationer, der ikke skriger til os: se her, vær nu på, kom nu! Den virker modsat beroligende for vores sanseorganer og bearbejdes i hjernens system for spontan opmærksomhed. Dette system registrer uden anstrengelse – det koster ikke nogen energi. Man kan kalde det for hjernens eget wellness-center.

God tur i naturen og tilbage til livet :-)

Tags: