ÅsenSkilt

Uddannelse af NaturGuider

NaturCompagniet vil uddanne NaturGuider (ungdomsledere / naturpædagoger) til, at hjælpe os med at lede grupper af unge i naturen. Vi vil lære de kommende guider pædagogiske og praktiske færdigheder så de kan lede, og ikke mindst motivere de unge, såvel gennem de teoretiske kurser som i ”vildmarken”.

At være en god NaturGuide er i praksis et spørgsmål om at kunne støtte og viderebringe fantasi, engagement og viden i rigtig dosering og til glæde for den fælles naturoplevelse. Entusiasme er kodeordet for den gode velformidlende NaturGuide. Det er vigtigt, at vedkommende selv brænder for at opleve, selv fascineres og glædes ved viden om og indsigt i natur.

Workshoppen har bl.a. fokus på:

  • planlægning af rute og forberedelse
  • tilpasning af aktiviteter til alle målgrupper
  • valg af det relevante gear samt færdigheder i anvendelse – fra beklædning til stormkøkken
  • navigation i terrænet med kort og gps
  • lege og aktiviteter i vildmarken
  • balancere udfordringer ifht. gruppen og den enkelte unges færdigheder
  • sikkerhed og håndtering af kritiske situationer
  • tilberedning af mad over bål og på stormkøkken
  • formidling om natur og lokal historie
  • ledelse af grupper

Umiddelbart efter workshoppen afprøver vi det tillærte i praksis – tre dage i ”vildmarken” i Sydsverige.

Kurset henvender sig til alle der arbejder, eller gerne vil arbejde, med børn og unge – ikke mindst børn og unge med særlige behov. Det kan f.eks. være pædagoger, lærere, ergoterapeuter og fysioterapeuter, men også andre med interesse for meningsfuldt ungdomsarbejde, kan deltage i workshoppen!

Deltagelse på workshop – såvel teoretisk som praktisk – er gratis. NaturCompagniet stiller endvidere alt udstyr til rådighed. Kontakt os venligst her….

Tags: