Innovationsprojekt i 7. Klasse

Blus

Innovationsprojekt i 7. Klasse

NaturCompagniet deltager i et innovationsprojekt, hvor 7. klasse elever får til opgave, at pege på nye  sociale løsninger. Løsninger, der især har fokus på de udfordringer, som sårbare børn på deres egen alder har i dag.

Projektet tager udgangspunkt i nogle helt konkrete sociale udfordringer, som eleverne bliver introduceret til. De får kendskab til baggrunden for de sårbare børns problemer, og eleverne får indsigt i det arbejde, der i dag udføres for at løse disse. Herefter bliver eleverne ført gennem en design­proces, og skal aflevere løsningsforslagene til et ”dommerpanel”. Panelet udvælger ét af forslagene, der så vil blive testet.

Det første hold af de unge ”sociale entreprenører” samles i midten af januar (2014), og vil blive stillet overfor opgaven: ”Hvordan kan naturen hjælpe sårbare unge?”

Arbejdet med designprocessen skal naturligvis ske ude i naturen, og klasselokalet udskiftes for en stund af en tipi (stort indianertelt), bål og bålmad.

Støtte til støttegrupper i naturen

Initiativet med at inddrage elever fra 7. klasser i løsninger, hvor naturen spiller en vigtig rolle, vil være en stor hjælp i vores arbejde med ”NaturCompagniet”.

NaturCompagniet skaber de – pædagogiske – rammer og et frirum i naturen, der skal bidrage til at sårbare børn og unge får en række positive oplevelser. Hvor de er afslappede, opmærksomme og engagerede. Tre – fire dage med gentagelse, tryghed, fordybelse, leg, utrolighed og autencitet i et anerledes rum!

Dokumentation viser, at støttegrupper i naturen for unge med særlige behov, er mere effektiv end den traditionelle behandling. NaturCompagniet har en virkning på mange forskellige områder, med særligt gode resultater for unge med selvtillidsproblematikker som f.eks. misbrugere, spiseforstyrrede og depressionsramte.

Succesoplevelserne intensiveres ved en bearbejdning af oplevelserne, hvor deltagerne motiveres til at reflekterer og give udtryk for, hvad de gjorde, tænkte og følte under opgaverne. Bevidsthed om handlinger, tanker og følelser er vigtige for en generalisering og overføring til deltagernes hverdag og vante miljø samt udvikling af nye indsigter om sig selv og andre.