Outdoor-kursus

TarpSvarte

Outdoor-kursus

NaturCompagniet har en ambition om at gøre ”Outdoor-kurser” blandt børn og unge lige så udbredte som ”Førstehjælps-kurser”. Hvor ”Førstehjælps-kurser” bidrager til at opbygge en færdighed i at håndtere fysiske ulykker og opståede livstruende situationer, vil ”Outdoor-kurser” hjælpe til dels at komme sig oven på en krise (fysisk/psykisk), dels at forebygge psykiske lidelser.

Naturen kan genetablere selvværd og tryghed

Internationale forskningsresultater indenfor området natur og helse, viser at naturen har en stor indvirkning på menneskers mulighed for at blive helbredt . Når en person er i en krise, med svag psykisk kraft, er naturen vigtig for at genetablere tryghed og ro. Det kan gøre det muligt for ham eller hende, at reducere bl.a. angst og i stedet begynde at udvikle positive tanker. Her findes muligheden for at skabe en forandring gennem at konfrontere sindet med signaler fra naturen som viser, at faren er overstået og miljøet er trygt.

Naturen kan ses som en støttende baggrund. For at være modtagelig for en positiv forandring, må man føle sig tryg, men også opleve at omgivelserne er tiltrækkende og attraktive. Naturen kan være en forudsætning, et udgangspunkt, for at bygge en bro mellem følelser og intellekt.

At have adgang til naturen regelmæssigt har en positiv forebyggende effekt på børn og unges velbefindende. Børn og unge som er meget i naturen påvirkes mindre af sine livskriser end de der kun har få eller ingen muligheder for naturoplevelser.

Behov for nye stier

Børn og unge opholder sig mindre i naturen end nogensinde tidligere, og samtidig ser vi flere og flere, der lider af stress, ensomhed, søvnproblemer, depression og mobning. Er der en sammenhæng? Det mener vi, efter at have læst stort set al international litteratur omkring emnet.

Derfor er der et stort behov for at skabe den rette motivation og ikke mindst de nødvendige forudsætninger for at børn og unge finder det tiltrækkende og attraktivt at opholde sig i naturen.

Hvis de unge i deres færd i naturen ikke kan holde varmen, bliver våde eller er sultne, vil de med stor sandsynlig ikke få det udbytte naturen kan give dem. Derfor har ”Outdoor-kursus” netop fokus på disse forhold, og gennem kursus opøver de unge færdigheder i at opholde sig udendørs i al slags vejr og under alle forhold. Endvidere får de unge indsigt i hvordan hjernen fungerer, og dermed hvordan naturen kan biddrage til positive stimuli af sanser og sind.

Lignende projekter

Flere institutioner og forskere i Danmark peger også på de positive effekter naturen har for børn og unge. Men da der ikke er evidensbaseret forskning i dette land, må løsninger fra offentlig side vente. Faktisk må man vente i fire år indtil Syddansk Universitet fremkommer med dokumentation omkring danske børn og unge.

Denne ventetid kan forekomme meget mærkværdigt, da man må antage at svenske og norske børn og unge i stor udstrækning minder om ditto danske. I vores nabolande har man forsket i emnet gennem årtier og alle resultater peger på den positive effekt. Man er oven i købet så langt, at man ved hvilke naturområder – skov, mark, vandløb og hav -, der har størst effekt på givne psykiske lidelser.

”Outdoor-kursus”

Men vi kan ikke vente i fire til fem år, og efterlade endnu en ungdomsårgang uden de værktøjer naturen kan give dem – til at have bedre forudsætninger for at øge deres indlæring og kreativitet, fungere bedre socialt, få øget selvværd, håndtere eller forebygge stress, ensomhed, søvnproblemer, depression og mobning.

Vi er i færd med at opstille kursusforløb, og vil teste det overfor børn og unge i løbet af foråret.