PigerKano

Foredrag – ”Slip hjernen fri – med lidt hjælp fra naturen”

Den seneste hjerneforskning har konstateret, at hvis vi giver børn og unge en grundlæggende indsigt i deres hjerneprocesser, bliver de bedre til at reducere stress og sandsynlighed for depression. De bliver mere kreative, indlæringsevnen stiger markant og deres sociale kompetencer forbedres.

Foredraget tager udgangspunkt i denne forskning, forklarer hvordan hjernen fungerer, og for-midler en lang række værktøjer, som den unge kan anvende i hverdagen samt ikke mindst i pressede situationer – godt hjulpet af naturen.

Studier af hjernen udført af amerikanske miljøpsykologer (bl.a. Rachel og Stephen Kaplan) og svenske hjerneforskere viser nemlig, at en øget kontakt med naturen ikke bare understøtter, men forstærker den positive effekt.

Indhold

 1. Kort introduktion til hjernens opbygning, og funktioner – fra stenalderhjerne til den moderne hjerne. Fra kølle til iPad er der kun gået ganske kort tid målt i evolutionsudviklingen, og spørgsmålet er om vores hjerner har kunne følge med?
 2. Kender vi hjernens funktioner, forstår vi bedre hvorfor vi reagerer som vi gør – i pressede situationer og når vi er glade eller nærmest lykkelige.
 3. Men hjernen er ikke mindst kemi, og de forskellige processer er med til at styre vores følelser – såvel bevidst, som ubevidst.
 4. Mindfulness har nu fået status som en forklaringsmodel i international forskning – men hvad er mindfulness (den nye form), og hvordan kan meditation bidrage til udvikling af mere positive mønstre i hjernen?
 5. Naturen er med til at stimulere vores sanser, og den seneste forskning peger på, at dette er en afgørende forudsætning indlæring. Faktisk taler man om at jo mere High-Tech vores uddannelsessystem bliver, jo større behov har børn og unge for natur.
 6. Så hvad er det naturen kan, og hvordan får vi det største udbytte?

 

Form

Foredraget har en varighed af små to timer, og kan med fordel suppleres med øvelser samt spørgsmål/dialog. Vi har erfaring for at gruppen kan indeholde to klasser på samme klassetrin (dvs. 40-50 unge). Da store dele af foredraget handler om natur, kan det være en nyttig idé, at anvende Trørød Skov eller Maglemosen som klasse- / foredragslokale.

Pris

Som udgangspunkt er vi mere interesseret i at komme af med vores indsigt, og den gavnlige virkning for børn og unge, end at skulle tjene penge på formidlingen. Så en pris aftales med afsæt i antal timer samt det udstyr, der skal anvendes (f.eks. transport af udstyr til foredrag i det fri).

 

Kontakt

I kan læse mere om NaturCompagniet på vores hjemmeside, og vores vision om at få så mange børn og unge til at (gen)skabe kontakten til naturen som muligt.

Ring til os på 6021 2483 eller send en mail på info@naturcompagniet.dk, for mere information eller aftale om tidspunkt for foredrag.

Litteraturhenvisning

 • Last Child in the Woods – Saving our Chrildren from Nature-deficit Disorder: Richard Louv
 • Blame my Brain – the Amazing Teenage Brain: Nicola Morgan
 • The Brain that Chance Itself: Norman Doidge, M.D.
 • Mindsight – the new Science of Personal Transformation: Daniel J. Siegel, M.D.
 • Birthright – People and Nature in the Modern World: Stephen R. Kellert
 • Your Brain on Nature – The Science of Natures Influence on Your Health, Happiness, and Vitality: Eva M. Selhub, M.D. and Alan C. Logan N.D.
 • The Nature Principle- Reconnecting with Life in a Virtual Age: Richard Louv
 • Hardwiring Happines: The new Brain Science of Contenment, Calm and Confidence: Rich Hanson, Ph.D.
 • Naturupplevelse og helse – forskningen visar vägen: Johan Ottoson Professor Umå Universitet
 • The Worry Solution – Using Breakthrough Brain Science to Turn Stress and Anxiety into Confidence: Martin Rossman, M.D.
 • How to Reconnect with Nature: Tristan Gooley