DrengeSusBål

En bjørnetjeneste – at efterlade børn og unge indendørs!

”Se jeg har bygget en bjørnefælde foran teltet” sagde Mads, der var med i en af forårets støttegrupper på Susåen. Idéen var kreativ og den blev udført med stor omhu, men nu var spørgsmålet om den virkede? Det vender vi tilbage til.

Netop dét at kreativiteten øges og roen til at udføre opgaver med omhu, var nogle af de resultater vi forventede at kunne iagttage med vores projekt NaturCompagniet. Nu har vi haft rigtig mange støttegrupper af sårbare børn og unge med i naturen og oplevelsen er den samme hver gang: De unge falder til ro, de hjælper og interesserer sig for hinanden, de tør tale om deres drømme og ønsker, de er positive og ikke mindst kreative.

Da vi etablerede NaturCompagniet for to år siden var det med afsæt i en række internationale forskningsresultater. Resultater, der entydigt pegede på at naturen har en stor positiv effekt på hjernen, og at især børn og unge med ADHD, angst og depression har en stor fordel af naturterapi.

Den internationale forskning der blev udført den gang, handlede dog mest om korte ophold i naturen. Selv dét at kigge på et fotografi af natur har en positiv effekt for hjernen. Herhjemme startede man blandt andet et studie, hvor stressramte opholder sig i en såkaldt terapihave i tre timer to gange om ugen i en periode over 10 uger.

Længere ophold i naturen, større effekt

NaturCompagniet havde fra starten den tese, at hvis et par timers ophold i naturen har en positiv effekt på hjernen, vil en tur i ”ødemarken” over flere dage have en endnu større effekt.

På vores ture over to eller tre dage er vi blevet bekræftet i dette: Under den første del af kanoturen eller vandringen er de unge dog stadig påvirket af det hektiske liv de forlod for et par timer siden. De tjekker hele tiden deres mobiltelefon, som de bruger mere tid på end at tale sammen eller iagttage omgivelserne. Fremme ved den første lejr er de heller ikke synderligt optaget af at hjælpe hinanden med at slå telte op, tænde bål eller lave mad. Men springer vi til anden- og tredjedagen er stemningen fuldstændig forandret.

Om morgen er det som at stå op til en helt ny gruppe af unge. De er opmærksomme på hinanden: ”Hvordan har du sovet? Skal jeg lave en kop the til dig? Jeg tænkte, at vi kunne hjælpes ad med at starte bålet, så de andre kan få varmen når de vågner” siger Peter på 16. Han fortsætter: ”Hjemme går der ikke to minutter, hvor jeg laver ingenting. Mine tanker kører hele tiden og springer fra det ene til det andet. Eller fra den ene (teknologiske) enhed til den anden. Herude falder jeg til ro, kan fokusere og være kreativ!”

Vi forklarer ham sammenhængen. Vores tese om at flere dage i naturen netop har den effekt. Men må også fortælle ham, at forskningen i Danmark ikke er nået dertil endnu. Der vil gå mange år før der er evidens, til trods for at lande vi sammenligner os med har bekræftet vores tese. I Sverige er de så langt, at man blandt andet har fundet ud af hvilket naturområde, der er bedst egnet til en given psykisk lidelse.

Peter svarer: ”For min skyld behøver de ikke vente herhjemme (i Danmark), jeg har haft en fantastisk oplevelse og den tror jeg på også har effekt for alle andre unge. Herude har jeg fået frisket og klaret mit hoved. Jeg vil helt sikkert tilbage igen – så hurtigt som muligt.”

Peters pædagog, der er med på turen har også en kommentar: ”Du fortalte, at terapihaven i Hørsholm har modtaget 4.5 millioner kroner fra RealDania. Til hvad? Hvorfor skal de pille ved naturen, kan de ikke bare lade den være i fred. Det er jo naturen som den er, der giver effekten!”

NaturCompagniet inviterer forskere – og en journalist

NaturCompagniet er etableret fordi vi vil skabe nye løsninger på sociale udfordringer, og fordi vi tror på, at en lille organisation kan arbejde hurtigt, effektivt og opnå resultater.

Som nævnt er der i lande Danmark sammenligner sig med, igennem mange år forsket i naturens positive effekt for hjernen, hvor især psykisk og fysisk syge kommer sig hurtigere.

Vi mener, at forskningen og det offentlige bør komme i gang nu, og bekræfte disse resultater i en dansk kontekst – så forskellige er svenske og danske børn jo heller ikke?

Derfor vil NaturCompagniet tilbyde et hold forskere, at tage med på en tur sammen med os. Vi stiller alt udstyr til rådighed, ligesom en erfaren NaturGuide deltager. Vi vil foreslå, at vi starter med nogle relativ simple test, af en gruppe sårbare unge, hvor de i deres vante omgivelser bliver stillet en opgave i form af Remote Associates Test (RAT), og efter nogle dage i naturen med NaturCompagniet samme opgave. Den metode har bl.a. været anvendt af University of Utah og University of Kansas, og testen viser dels deltagerens evne til at skabe kreative løsninger, hvor begge hjernehalvdele skal samarbejde, dels evnen til at slappe af.

Vi vil også meget gerne have en journalist med fra et større dagblad, så vi i Danmark kan få samme fokus på naturens helbredende effekt som f.eks. Newsweek, New York Times og Huffington Post har det.

Kom nu….

NaturCompagniet vil så gerne have, at forskningen fra udlandet kan anvendes herhjemme så hurtigt som muligt. Vi kan konstatere, at flere og flere børn og unge lider af stress, depression og angst. Her har vi jo en medicin der virker – og så er den uden bivirkninger og gratis!

Men vi kan godt forstå bekymringen fra det offentlige. Tænk på hvilke konsekvenser denne evidens vil få. Hvad vi skal gøre med den ”opdagelse”, at naturen er en kosteffektiv løsning uden bivirkninger. Vil det resultere i at elever så også skal undervises i den effekt, at natur kan hjælpe dem til at blive mere kreative, øge indlæring og sociale kompetencer? Og hvem kan nu argumenterer imod naturbeskyttelse, når vi netop har brug for natur for at udnytte vores potentiale?

Men under alle omstændigheder vil det være en rigtig god undskyldning for forældre – ikke kun til sårbare børn, men til alle børn – at komme ud i naturen med deres børn næste weekend – begge dage!

Svar vedr. bjørnefælde!

Hvis Mads havde udført testen (RAT) ville hans svar før/under ophold i naturen sandsynligvis have været på niveau med de seneste internationale resultater. Her er forskellen på, at løse udfordringer i hhv. vante omgivelser – storbymiljø med kontinuerlige forstyrrelser af teknologi – og i naturen, ca. 50%.

Mads løste i alle tilfælde opgaven med kreativitet og omhu. Der var nemlig ikke skyggen af bjørne ved Susåen, og vi kunne alle sammen sove trygt.