Typisk program

Ved f.eks. Hiking

Typisk program

NaturCompagniet har testet en lang række forrygende steder som er velegnet til adventure og succesoplevelser i naturen. Fælles for dem alle er, at det er “in the middle of nowhere” – på Hallandsåsen, Söderåsen eller Immeln i Skåne, Grib Skov eller Asserbo Plantage i Nordsjælland, Rold Skov eller Gludsted Plantage i Jylland. Valget af område er op til gruppen, der skal afsted.

 Før ophold i naturen

Holdet der skal afsted med NaturCompagniet mødes en uge inden. Her orienterer naturguiden om, hvad der skal foregå under de tre dage i naturen, og afstemmer forventningerne med de unge, psykolog/psykoterapeut og socialpædagog. Det område i naturen vi skal udforske bliver gennemgået, så alle har en fornemmelse af hvilke udfordringer, der møder dem – det sted hvor vi skal oprette camp bliver vist på kort, den å vi skal sejle kajakker på udpeges, det område vi laver geo-search, etc.

Naturguiden fortæller om hvilket udstyr, der medbringes på turen, og giver en kort introduktion til hvordan man pakker rygsæk, etablerer teltlejr, tænder bål og laver bålmad.

Under opholdet i naturen

Dag 1

◦    Afgang med bus

◦    Briefing i bussen om program – herunder uddeling af opgaver og ansvar

◦    Vandring mod destinationen i naturen – typisk 5-6 km med oppakning/rygsæk

◦    Etablering af camp med telte, bålplads og sanitære forhold

◦    Madlavning / bålmad i grupper

◦    Spisning, afrydning og opvask

◦    Mindre aktiviteter og hygge omkring bålet

Dag 2

◦    Vækning og morgentoilette

◦    Tilberedning af morgenmad

◦    Morgenmad og briefing for dagen

◦    Fællesakiviteter: Træklatring, geosearching, vandretur, kajak, fiske, etc.

◦    Madlavning og bålmad i grupper

◦    Spisning, afrydning og opvask

◦    Orienteringsløb og senere hygge omkring bålet

Dag 3

◦    Samme som dag 2

◦    Nedtagning af lejr

◦    Evaluering af dagene – samt ønsker til næste tur

◦    Hjemtransport i bus

Efter opholdet i naturen

I samarbejde med psykolog/psykoterapeut og socialpædagog udarbejder vi en rapport om hver enkelt deltager. Formålet er, at kunne anvende den erfaring vi har haft med den enkelte og gruppen, til at skabe endnu bedre rammer for samtale og aktiviteter på næste tur.

Ikke mindst er det hensigten at rapporterne, kan anvendes til en mere effektiv behandling af den enkelte unge.

Kontakt os

2021 5781

Date

Category

Hiking